Informacje o planowanej reformie systemu oświaty i sprawozdanie z wizyty Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej na Lubelszczyźnie poświęconej reformie oświatowej przedstawił zebranym Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty.

Na temat edukacji przedszkolnej w Polsce, obecnej sytuacji i zapowiedziach zmian oraz o organizacji przedszkoli niepublicznych, alternatywnych formach edukacji przedszkolnej i współpracy JST ze organizacjami prowadzącymi przedszkola mówiły panie: Elżbieta Nerwińska, były Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na rzecz systemu edukacji w Polsce i Zofia Ptasznik, Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz Monika Ebert, Prezes Stowarzyszenia Rodziców „TU”.

Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów przekazał najlepsze praktyki w zakresie organizacji „małych szkół” na terenie województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Hrubieszów, a Leszek Kurjaniuk, Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Nasza szkoła” omówił prowadzenie szkoły przez organizację pozarządową w kontekście korzyści dla lokalnej społeczności oraz władz lokalnych.

Z obowiązującym stanem prawnym uwzględniającym ostatnie zmiany w systemie oświaty zapoznała wszystkich Alicja Kostrubiec-Bijata, radca prawny Rady Miejskiej w Łęcznej. Jej prelekcja była wstępem do panelu dyskusyjnego i wstępnego wypracowania stanowiska Wójtów i Burmistrzów w zakresie proponowanych zmian w systemie oświaty. Stanowisko to i wnioski powstałe w trakcie dyskusji zatwierdzone zostaną w trakcie spotkania Zarządu Forum i przekazane do publicznej wiadomości.

Drugiego dnia forum Wójtowie i Burmistrzowie z Lubelszczyzny poznali dobre praktyki w pozyskiwaniu środków unijnych na działalność oświatową. Prelegentami byli: Małgorzata Sanaluta, Zastępca Wójta Gminy Garbów (zwycięski projekt „W Gminie Garbów Jaś i Ola chodzą do przedszkola” – I m-ce na liście rankingowej), Wiesław Marian Różyński, Wójt Gminy Biłgoraj, który zaprezentował projekt „Alternatywne przedszkola Gminy Biłgoraj” – VI m-ce na liście rankingowej). Uczestnicy Forum, dzięki Piotrowi Kuźniarskiemu z COMARCH Systemy Informatyczne Oddział w Lublinie zapoznali się również z nowoczesnymi możliwościami zarządzania oświatą z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Wolą wójtów i burmistrzów jest zajmowanie w ramach cyklicznych obrad stanowisk w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, a także poszerzanie wiedzy merytorycznej i wymiana doświadczeń w kwestiach zarządzania gminami. Dlatego też Forum Wójtów i Burmistrzów Województwa Lubelskiego ukonstytuowało się, wybierając Zarząd Forum. Tworzą go: Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica – Przewodniczący, Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów Osada, Wiesław Różyński – Wójt Gminy Biłgoraj, Marek Jankowski – Wójt Gminy Niedźwiada, Jerzy Głąb – Wójt Gminy Lubycza Królewska, Zbigniew Michalski – Z-ca Burmistrza Miasta Krasnobród, Grzegorz Teresiński – Wójt Gminy Wilków.