Promocja gospodarcza, tworzenie sieci współpracy, rozwijanie centrów obsługi inwestorów, powstawanie tzw. klastrów oraz wreszcie kreowanie skutecznej polityki rozwoju regionalnego mają przyczynić się do ożywienia tej części kraju i wypromowania jej na wschodnią bramę Unii Europejskiej.

Według projektu o unijne pieniądze będą się mogły starać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, jak i podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności. Co istotne, zgodnie z założeniami pomoc finansowa PARP ma stanowić nawet 100 proc. tzw. wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem. Wynika to z tego, że nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej konkretnym przedsiębiorcom, a jeżeli taka pomoc wystąpi, będzie się jej udzielało jedynie w tzw. formie de minimis.

Przypomnijmy, że program „Rozwój Polski Wschodniej” obejmuje województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.