Jak podał NFOŚ, w sumie zgłoszono aż 96 wniosków o dotację w priorytetach I i II (gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami) na łączną kwotę ponad 5 mld zł. To więcej, niż było do dyspozycji.

Duże zainteresowanie konkursem to dobra wiadomość dla minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

Gdy niedawno ogłaszała odchudzenie słynnej „listy projektów kluczowych” (czyli spisu inwestycji, które mają dostać unijne euro bez konkursu), opozycja zarzucała jej, że przekazanie większej sumy do rozdziału w konkursach jest błędem. Prorokowano, że rywalizacja będzie się cieszyć za małą popularnością. I to utrudni Polsce pełne wykorzystanie unijnych pieniędzy.

Te obawy nie sprawdziły się. Kolejny konkurs na dotację w priorytetach I i II programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” zostanie zorganizowany już pod koniec czerwca – czytamy w dzienniku.