Ministerstwo Gospodarki wprowadziło kolejne zmiany do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czwarta już wersja projektu zakłada przesunięcie do 1 października 2008 r. daty od której przedsiębiorcy będą mogli zawiesić działalność gospodarczą (na okres od 10 do 303 dni w roku) oraz rejestrować działalność gospodarczą w jednym okienku. Według projektu, przedsiębiorcy u tego samego urzędnika załatwią nadanie numeru REGON i wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz dokonają zgłoszenia płatnika składek do ZUS.
Projekt zakłada też istnienie w firmie elektronicznej książki kontroli jednocześnie z wersją papierową.