Konferencja zgromadziła urzędników z całej Polski. Uczestnicy spotkania najpierw wzięli udział w debacie dotyczącej ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o służbie cywilnej, a potem poszerzali wiedzę podczas zajęć w 3 blokach tematycznych: Kadry, Finanse, Perspektywy IT.

Debatę poprowadził minister Adam Leszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obok niego zasiedli profesor Michał Kulesza, Jacek Czaputowicz, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Związku Powiatów Polskich, Paweł Jędrzejewski, naczelnik Wydziału Szkoleń, Rekrutacji i Selekcji Urzędu m. st. Warszawy, Klaudiusz Kawecki-przedstawiciel Municipium, wydawcy pisma „Wspólnota”.

Eksperci na ogół pochlebnie wypowiadali się na temat projektowanych zmian w ustawach. Doceniają to, że szczególnie samorządy otrzymują do rąk więcej narzędzi do zarządzania kadrami.
– Bardzo ważne jest to, że sposób oceny pracowników będzie leżał w gestii każdego urzędu, a nie zależał od narzuconych kryteriów – podkreślał Adam Leszkiewicz.

Profesor Michal Kulesza zwrócił uwagę, że w projektach zmian w ustawach zabrakło mu odniesień do etyki urzędników.
– W Stanach Zjednoczonych urzędnicy wypracowują wciąż na bieżąco zasady, które definiują etyczne działania w administracji. W projektach nowych przepisów brak mi wskazania mechanizmów „samooczyszczania” się szeregów pracowników administracji z ludzi, którzy łamią zasady. Sam spotkałem się z takim przypadkiem, gdy zaatakowany przeze mnie urzędnik, który łamał normy etyczne został automatycznie wzięty w obronę przez innych przedstawicieli urzędu. Zadziałała znów solidarność zawodowa w negatywnym sensie. Etos pracy w urzędach powinien opierać się na standardach etycznych. To jest najważniejsze – zaznaczył prof. Kulesza.

– Związek Powiatów Polskich zajmuje pozytywne stanowisko wobec zmian w ustawie o pracownikach samorządowych. Jeśli nie jest to projekt ustawy doskonałej to dostrzegamy przede wszystkim, że zmiany zmierzają w dobrym kierunku, czyli przekazywania kompetencji w ręce samorządów. – podkreślił Rudolf Borusiewicz.

Sporo kontrowersji wśród uczestników debaty wzbudziły tematy zatrudniania osób karanych oraz zaliczanie działalności gospodarczej do 3-letniego stażu wymaganego od osób kandydujących na stanowiska kierownicze w samorządach.
– Ponieważ to samorząd decyduje jakiego charakteru działalności gospodarczej oczekuje w doświadczeniu od kandydata to ten punkt nie stanowi moim zdaniem żadnego problemu. – zauważył Adam Leszkiewicz. – Punkt o zakazie zatrudniania osób karanych pomimo iż wzbudza różne odczucia, nie będzie liberalizowany i nie uzyska zgody politycznej na zmiany.

W części zajęć tematycznych największym zainteresowaniem cieszył się blok „Kadry”. Urzędników szczególnie interesowały możliwości motywowania personelu oraz kompendium o urlopach pracowniczych.
Europejski Fundusz LeasingowyComarch.

Patronat Honorowy objęli: Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Związek Powiatów Polskich. Partnerem prasowym imprezy była Rzeczpospolita.

Minister Adam Leszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas debaty plenarnej

Debata: Jak planowane zmiany ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracownikach samorządowych wpłyną na sytuację zawodową polskich urzędników?

Debata: (od lewej) minister Adam Leszkiewicz, profesor Michał Kulesza, Klaudiusz Kawecki-przedstawiciel Municipium, wydawcy pisma „Wspólnota”, Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Związku Powiatów Polskich

Debata (od lewej): Paweł Jędrzejewski, naczelnik Wydziału Szkoleń, Rekrutacji i Selekcji Urzędu m. st. Warszawy, Jacek Czaputowicz, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Karina Janik, Zdzisław Gadomski – Europejski Fundusz Leasingowy, Partner Konferencji

Debata: pytania od uczestników

Agnieszka Czarnolewska podczas panelu „Motywowanie w Urzędzie”

Debata

Waldemar Pieńkowski, Comarch – Partner Konferencji

Paweł Ziółkowski, podczas panelu „Urlopy pracownicze”

Loteria wizytówkowa

Rozmowy w kuluarach