Jeżeli rada gminy lub powiatu podjęła uchwałę budżetowa lub uchwałę o wysokości podatków lokalnych, a w jej podjęciu uczestniczył radny, którego mandat wygasł – każdy, kto uważa, że jego interesy zostały w ten sposób naruszone, może zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Podobnie jest ze wszystkimi decyzjami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dotyczącymi np. rozstrzygnięcia przetargów, realizacji inwestycji, wystąpienia o dotacje unijne.

– Wszystkie decyzje i uchwały podjęte przy udziale osób, których mandaty wygasły będą musiały być powtórzone. W konsekwencji rozpocznie się lawina procesów odwoławczych i odszkodowawczych wszczęta przez osoby, które poniosły z tego tytułu szkody – mówi Mariusz Poznański, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. Za nieważną może zostać także uznana uchwała budżetowa gminy. Zdaniem ekspertów sparaliżuje to wydatki samorządów.

Jeżeli okaże się, że mandat samorządowca wygaśnie, to będą musiały zostać przeprowadzone nowe wybory. Muszą się one odbyć w walce o fotel wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz na radnych w gminach do dwudziestu tysięcy mieszkańców. Eksperci wskazują, że koszty wyborów uzupełniających będą duże – podkreśla „Gazeta Prawna”.