Książki Wydawnictwa BRANTA – „Zarządzanie inwestycjami komunalnymi” wygrali: Agnieszka Orłowska z Gdańska, Barbara Zawistowska z Zambrowa oraz Monika Sobczak z Chojnowa.

Pytanie konkursowe brzmiało:

Ile osi priorytetowych realizowanych jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013?

a) 16 osi priorytetowych
b) 15 osi priorytetowych
c) 19 osi priorytetowych

Poprawna odpwiedź brzmi:

b) 15 osi priorytetowych

Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy!