Przyczyna powinna być prawdziwa i na tyle konkretna, aby dla pracownika (jak i ewentualnie dla sądu) było jasne, dlaczego pracodawca chce zwolnić pracownika.

1. Przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna i prawdziwa
Wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca może dokonać tylko z uzasadnionych przyczyn. W Kodeksie pracy nie wskazano, jakie konkretnie przyczyny uzasadniają wypowiedzenie – gdyż możliwych powodów jest bardzo wiele. W każdym przypadku podana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia powinna być na tyle konkretna i prawdziwa, aby dla pracownika, jak i dla sądu (jeśli pracownik zaskarży wypowiedzenie) wyraźnie z niej wynikało, dlaczego pracodawca nie chce dalej zatrudniać pracownika.

SN: Przyczyna pozorna to brak przyczyny
Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w pojęciu art. 30 § 4 Kodeksu pracy.
(Wyrok Sądu Najwyższego z 13 października 1999 r., I PKN 304/99, OSNP 2001/4/118)

2. Okoliczności wypowiedzenia należy opisać
Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, że pracownik – lekarz jest arogancki i nieuprzejmy dla pacjentów. Skutkiem takiego zachowania pracownika jest częsta rezygnacja pacjentów z usług medycznych tej placówki służby zdrowia. Oznaczać to może, że pracownik (lekarz) nie dba o dobro zakładu pracy, co jest jego obowiązkiem, wynikającym z art. 100 § 2 Kodeksu pracy. Ponadto pracownik często nie wykonuje poleceń przełożonego. Te właśnie okoliczności mogą być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

SN: Można zgłaszać swoje uwagi, ale polecenia trzeba rzetelnie wykonać
Odmowa wykonania poleceń wydawanych na podstawie i w granicach określonych w art. 100 § 2 kp. nie mieści się w pojęciu dopuszczalnej krytyki działań pracodawcy.
(Wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 1997 r., sygn. akt I PKN 433/97, OSNAP 1998/21/626).

Ważne jest, aby wspomniane okoliczności opisać możliwe dokładnie w wypowiedzeniu.

3. Przyczyn może być kilka
Generalnie warto podawać kilka przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę. Zwiększa to szanse pracodawcy na wygranie ewentualnej sprawy sądowej. Jeśli bowiem pracodawca wskaże tylko jedną przyczynę, to jeśli nie uda się jej udowodnić przed sądem, pracodawca przegra sprawę. A w trakcie postępowania sądowego nie można już wskazywać nowych przyczyn wypowiedzenia. Natomiast jeśli pracodawca wskaże w wypowiedzeniu kilka przyczyn, to nawet jeśli którejś nie udowodni, zawsze jest szansa udowodnienia pozostałych. W tym przypadku można wskazać: arogancję, nieuprzejmość pracownika oraz niewykonywanie poleceń przełożonego.

Warto zadbać o świadków
W razie ewentualnego sporu sądowego to pracodawca będzie musiał udowodnić, że podane przez niego powody są prawdziwe. Dlatego warto zawczasu przewidzieć, jakie dowody pracodawca przedstawi. W szczególności dobrze jest ustalić, kogo będzie można powołać na świadka.

Podstawa prawna:

  • art. 30 § 1 pkt 2, § 4, art. 100 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94) .
  • Autor: Ewa Dziem

    Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.
    www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych