Dzięki współpracy MSWiA i GUS dane rejestru REGON są udostępniane na potrzeby Słownika Podmiotów Publicznych na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). W praktyce oznacza to, że wpisując numer REGON w odpowiednim formularzu na stronie www.epuap.gov.pl, automatycznie uzupełnią się pola dotyczące danych podmiotu publicznego.

 W sytuacji, gdy dane podmiotu publicznego pobrane z REGON nie są zgodne ze stanem faktycznym, konieczne jest złożenie wniosku aktualizacyjnego RG-1 do GUS (odsyłacz dostępny na platformie ePUAP).