Zapraszamy do poznania i skonsultowania innowacyjnego podejścia do rekrutacji w administracji publicznej.

Podczas konferencji 26 marca 2014 r. w Warszawie przedstawione zostaną nowe trendy oraz rozwiązania dla kluczowych problemów i wyzwań w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, przed którymi stają urzędy, w tym System Find the Best, objęty przez serwis Publiczni.pl patronatem medialnym.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Założenia metody Find the Best i systemu informatycznego wspierającego proces rekrutacji w urzędach (finansowanego ze środków Komisji Europejskiej)
  • Nowe, transparentne podejście do definiowania potrzeb rekrutacyjnych angażujące wszystkie grupy współpracujące z przyszłym pracownikiem
  • Powiązanie zadań z wymaganiami, czyli adekwatność kryteriów oceny i zapewnienie półautomatycznej ich weryfikacji on-line

Panel dedykowany jest osobom zaangażowanym w realizację naborów na stanowiska urzędnicze.

Celem panelu jest zaprezentowanie i konsultacje innowacyjnego podejścia do rekrutacji w administracji publicznej, w którym słowami-kluczami są „kompetencje” i „nowe technologie”. W trakcie spotkania omówiona zostanie metodologia, łącząca trzy główne procesy: ustalanie potrzeb rekrutacyjnych, nabór i selekcję oraz wdrożenie pracownika w okresie przygotowawczym. Ponadto, uczestnicy będą mogli poznać możliwości narzędzia elektronicznego, wspierającego realizację naboru i korzyści z jego zastosowania.

Metodologia jest rezultatem projektu rozwoju innowacji pn. Find the Best, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Narzędzie wspierające będzie udostępniane urzędom bezpłatnie w trakcie fazy testów i po zakończeniu realizacji projektu.

PROWADZĄCY

Tomasz Dąbrowski – konsultant, ekspert w zakresie zarządzania, wiceprezes zarządu firmy konsultingowej Orange Hill Sp. z o.o.

REKOMENDACJE DLA INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH WDROŻENIEM

Wdrożenie Metodologii FTB może wspomóc budowanie nowej jakości w europejskich urzędach. Obecnie treść Metodologii FTB™, zawarta w podręczniku pt. „Metodologia rekrutacji do urzędów administracji publicznej oparta na kompetencjach” konsultowana jest wśród przedstawicieli tego sektora we wszystkich krajach partnerskich. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją dokumentu i zgłaszania swoich uwag. Materiał dostępny jest na stronie internetowej projektu:

www.findthebest-ftb.eu oraz bezpośrednio w biurze projektu.

Reprezentantów sektora administracji już teraz gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich urzędów do testów Systemu FTB™, polegających na bezpłatnym wdrożeniu rozwiązania w organizacji. Test pełnej wersji Narzędzia FTB rozpocznie się pod koniec 2014 r.

Projekt Find the Best – Competency-based Recruitment in Public Administration jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Uczenie się przez całe życie.