Wchodzące w życie rozporządzenie zmienia w sposób istotny wygląd i zawartość protokołów. Ma m.in. zwiększyć indywidualną odpowiedzialność osób podejmujących określone decyzje w trakcie procedury przetargowej. Dotychczas nazwiska tych osób pojawiały się w protokołach, ale nie było wiadomo, jakie konkretnie czynności wykonywały.

Główną treść rozporządzenia stanowią załączniki przewidujące wzory konkretnych protokołów. Jest ich dziesięć. Pierwsze osiem to wzory do różnych trybów: od przetargu nieograniczonego po licytację elektroniczną. Dziewiąty dotyczy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, a ostatni to wzór oświadczenia osób prowadzących przetarg, że nie podlegają wyłączeniu (np. z powodu powiązań rodzinnych z jednym ze startujących wykonawców).