Rząd wstępnie rozpatrzył projekt budżetu na 2007 r. w ubiegły wtorek. Obecnie pracuje nad nim Komisja Trójstronna. Dochody budżetu mają wynieść 212,2 mld zł, wydatki 242,2 mld zł, a deficyt 30 mld zł.

Zgodnie z projektem, Kancelaria Prezydenta otrzyma w 2007 r. prawie 11 proc. więcej środków niż w tym roku, czyli prawie 166 mln zł. Środki dla Kancelarii Premiera wzrosną o 5,7 proc. i wyniosą 88,7 mln zł.

Kancelaria Sejmu otrzyma z budżetu 352 mln zł (o 0,3 proc. więcej niż w tym roku), a Kancelaria Senatu 149 mln zł (wzrost o 21,3 proc.). 

Sąd Najwyższy będzie dysponować środkami rzędu 75 mln zł, czyli o 11,2 proc. większymi niż w tym roku. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) otrzyma 367 mln zł, czyli prawie 15 proc. więcej niż w 2006 roku. Sądy powszechne mają otrzymać ponad 5 mld zł, co oznacza wzrost o 9,5 proc. Trybunał Konstytucyjny może liczyć na 19 mln zł (wzrost o 1,4 proc.). 

Nakłady na Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) wzrosną o 2,8 proc., do 231 mln zł. Dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zaplanowano 13 proc. więcej środków, czyli 17 mln zł. Państwowa Inspekcja Pracy dostanie z budżetu 245 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. – przewiduje projekt przyszłorocznego budżetu. 

30,6 mln zł wyniesie budżet Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) (6,4 proc. więcej niż w 2006 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzyma 42 mln zł (wzrost o 1,4 proc.). 

120 mln zł przewidziano w budżecie na nowy urząd – Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) dostanie prawie 390 mln zł, 0,1 proc. więcej niż w 2006 r.