Dokumenty i formularze konkursowe obowiązujące w roku 2008 można otrzymać na płycie CD, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie IPH w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3. Dla wszystkich, którzy zadeklarują udział w Konkursie zorganizujemy warsztaty w terminie, który zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wnioski wraz z wypełnionymi formularzami samooceny będą przyjmowane w Sekretariacie Konkursu do końca lipca 2008 r. Prosimy o przesłanie, wg załączonego formularza, wstępnej deklaracji udziału w Konkursie do dnia 11 lipca 2008 do Sekretariatu Konkursu na adres : info@iph.krakow.pl lub faxem: 012 428 92 61.

Małopolska Nagroda Jakości – powołana w roku 1998 przez Małopolską Radę Regionalną jest jedną z najwcześniej powołanych regionalnych nagród jakości w kraju. Małopolska Nagroda Jakości została utworzona w oparciu o wzór Polskiej Nagrody Jakości i nawiązuje do Europejskiej Nagrody Jakości.

,br>
Uczestnictwo w Małopolskiej Nagrodzie Jakości – w konkursie regionalnym – jest etapem obowiązkowym do udziału w konkursie Polska Nagroda Jakości, stanowi istotny etap w dążeniu do osiągnięcia Europejskiego Modelu Doskonałości.

Konkurs Małopolska Nagroda Jakości adresowany jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, które posiadają wdrożone systemy zintegrowanego zarządzania jakością , oraz zasady TQM lub tych, w których trwa proces przygotowania do budowy systemu zarządzania.

Zaproszenie kierowane jest także do organizacji non-profit, organizacji publicznychi edukacyjnych oraz tych, które stosują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do udziału zapraszamy również wszystkie jednostki regionalnej władzy rządoweji samorządowej.

Celem Konkursu jest upowszechnienie filozofii zarządzania przez jakość, idei ciągłego doskonalenia, promowanie osiągnięć i prezentacja liderów odnoszących sukcesy gospodarcze i jakościowe.

Nagrodzeni mają prawo do używania logo konkursu MNJ na wszystkich produktach i materiałach promocyjnych w okresie 2 lat. Są też promowani w różnych działaniach Urzędu Marszałkowskiego i Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie.

Informacje o Konkursie Małopolska Nagroda Jakości oraz regulamin są dostępne na stronach IPH: www.iph.krakow.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl

źródło: www.malopolskie.pl