Edycja ta jest szczególnie istotna, ponieważ zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców zaczęły już obowiązywać nowe przepisy wprowadzone przez nowelizację Prawa zamówień publicznych oraz nowe Rozporządzenia.

 

W program m. in:

  • Dialog techniczny jako stymulator innowacyjności w zamówieniach publicznych
  • Problemy z wykonawcą po nowelizacji ustaw
  • Zamówienia publiczne w kontekście interesu publicznego
  • Główne przyczyny nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego

Ekspertami zjazdu są: Jerzy Czaban, Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban.

 

Patronat medilany na zjazdem objoł serws PUBLICZNI.PL

 

więcej informacji >>proszę kliknąć tutaj<<