Konferencja EuroPOWER to wydarzenie, które od kilkunastu lat skupia w jednym miejscu prezesów, członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetyczno-paliwowych, elektrowni, elektro-ciepłowni, przedsiębiorstw sieciowych oraz firm świadczących usługi dla podmiotów branży energe-tycznej. Tegoroczne spotkanie przygotowane jest w koncepcji: Energetyka – Innowacje – Techno-logia.

Zakres tematyczny konferencji współtworzony jest przez Radę Programową działającą pod prze-wodnictwem dr Leszka Juchniewicza oraz Sekretarza Rady Piotra Rutkowskiego.  W Radzie zasiadają kluczowi przedstawiciele rynku, m. in.: Maciej Bando, Urząd Regulacji Energetyki; Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP; Adam Szejnfeld, Poseł na Sejm RP; Marek Woszczyk, PGE Polska Grupa Energetyczna; Herbert Wirth, KGHM Polska Miedź; Henryk Majchrzak, PSE; Ireneusz Łazor, Towarowa Giełda Energii; Jarosław Zagórowski, Jastrzębska Spółka Węglowa.
Konferencji towarzyszy Wielka Gala Liderów Świata Energii, podczas której przyznawane są statuetki dla kluczowych osób, przedsięwzięć i rozwiązań przyczyniających się do rozwoju sektora.

Więcej informacji: http://konferencjaeuropower.pl

Kontakt:
Kwestie merytoryczne oraz  współpraca:                                  

Aneta Pernak                            
Działu Produkcji Projektów Strategicznych                                
MM Conferences S.A.                        
T: +48 22 379 29 18    
K: +48 791 989 886    
e-mail: a.pernak@mmcpolska.pl