Przedstawiciele Związku z nadzieją czekali na deklaracje przedstawicieli nowego rządu. Grzegorz Schetyna, wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnił, że rząd pracując nad reformą, nie chce forsować swoich rozwiązań. Lista spraw, które rząd zamierza podjąć, jest długa i zawiera prawie wszystkie postulaty korporacji samorządowych. Wśród spraw, które włodarze miast polecili szczególnej uwadze wicepremiera znalazła się kwestia nadanie statusu miasta na prawach powiatu wszystkim miastom prezydenckim i odpowiedzialności gospodarzy miast za zarządzanie nimi (np. drogi krajowe, oświetlenie ulic). Apelowano o takie rozwiązania, by prezydent czy burmistrz miał wpływ na to, co dzieje się w mieście, za które odpowiada. – Potrzebne są takie regulacje, by burmistrzowie mogli nim autentycznie gospodarować. By nie robili tego za nich prokuratorzy – apelował Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
Delegaci, jak co roku, rozpatrzyli sprawozdania z działalności Zarządu z 2007, z wykonania budżetu oraz przyjęli budżet na rok bieżący. Odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu ZMP. Nowym członkiem Zarządu Związku został Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

Obecność przedstawicieli polskich miast w Jeleniej Górze zbiegła się z niezwykle ważnym dla tego miasta wydarzeniem – inauguracją obchodów 900-lecia praw miejskich.

Z pełną relacją z wydarzenia można zapoznać się na stronie: www.publiczni.pl/aktualnosc/1539/