Obecność przedstawicieli polskich miast w Jeleniej Górze zbiegła się z niezwykle ważnym dla tego miasta wydarzeniem – inauguracją obchodów 900-lecia praw miejskich.

Prezes Związku Miast Polskich wręczył prezydentowi Jeleniej Góry list gratulacyjny oraz pamiątkową statuetkę. Wieczorem prezydenci i burmistrzowie wzięli udział w jeleniogórskich uroczystościach, m.in. w korowodzie ulicami miasta i pokazie sztucznych ogni.
Delegaci rozpatrzyli sprawozdania z działalność Zarządu w minionym roku, jak również z wykonania budżetu. Przyjęli budżet na rok bieżący. Odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu ZMP. Na wakat po Leszku Cieśliku, burmistrzu Augustowa, który został posłem, ZO na nowego członka Zarządu Związku wybrało jednogłośnie Jacka Lipińskiego, burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.
W opinii przedstawicieli miast rok 2007 nie był korzystny dla samorządów. Poprzedni rząd nie interesował się samorządami. Pojawiały się złe pomysły, np. dotyczące odebrania powiatom nadzoru budowlanego i odbudowy administracji specjalnej w stylu PRL. Na domiar złego w drugiej połowie roku postanowiono nie zwoływać Komisji Wspólnej Rządu i ST. Nie zostały sfinalizowane projekty reformy systemu finansów publicznych ani inne postulaty systemowe zgłaszane przez Związek.
Pamiętając te wszystkie zeszłoroczne niepowodzenia, delegaci Związku z zainteresowaniem i nadzieją czekali na deklaracje przedstawicieli nowego rządu. Premier Donald Tusk na pierwszym po przerwie posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie pozostawił wątpliwości, że zależy mu na współpracy z samorządami i że chce dokończyć reformę decentralizacyjną państwa. Tamte stwierdzenia potwierdził goszczący na spotkaniu w Jeleniej Górze wicepremier Grzegorz Schetyna.

Nasze rozmowy z przedstawicielami środowiska samorządowego są dobre i ciepłe. Łatwo nam się rozmawia – mówił wicepremier.- Ale zależy nam na tym, by te rozmowy kończyć konkretnymi decyzjami. I zależy nam na zachowaniu tempa, które od początku sobie narzuciliśmy.

Schetyna podkreślał, że rząd pracując nad reformą, nie chce forsować swoich rozwiązań.
Czujemy, co chcemy zrobić i dlatego pracujemy nad reformą z odpowiednimi ludźmi, takimi jak Michał Kulesza, który jest wiarygodny dla samorządów – mówił wicepremier. Jego zdaniem, pierwszy pakiet zmian musi być gotowy do lipca tego roku, aby prawo znalazło odbicie w ustawie budżetowej. Wymienił cały katalog spraw, które rząd zamierza w podjąć. Lista ta jest długa i zawiera w zasadzie wszystkie postulaty korporacji samorządowych. Zawiera takie sprawy jak: uchwalenie ustawy o obszarach metropolitalnych, standardy w oświacie i służbie zdrowia, zwrot samorządom części podatku VAT, zmiany limitów zadłużania się samorządów, a także powtarzany od lat postulat likwidacji Agencji Mienia Wojskowego i agencji rolnych.
Na naszej liście są sprawy, których od lat nikt nie chciał ruszać – mówił Schetyna.- Pamiętajmy, że kadencja tego rządu minie bardzo szybko. Mamy niezwykle mało czasu, by stworzyć fundament współpracy rządu z samorządem na następne lata. Proszę więc o współpracę i zaangażowanie.

W dużym stopniu zależy od nas, w jakim stopniu będą wdrażane zmiany – podkreślił prezydent Poznania. Wśród postulatów, które przedstawiciele miast polecieli szczególnej uwadze wicepremiera znalazła się kwestia odpowiedzialności gospodarzy miast za zarządzanie nimi (np. drogi krajowe, oświetlenie ulic itp.), nadanie statusu miasta na prawach powiatu wszystkim miastom prezydenckim czy likwidacja Karty Nauczyciela. Apelowano o takie rozwiązania, by prezydent czy burmistrz miał wpływ na to, co dzieje się w mieście, za które odpowiada. Podniesiono też kwestię gospodarowania mieniem miejskim przez władze samorządowe.
Potrzebne są takie regulacje, by burmistrzowie mogli nim autentycznie gospodarować. By nie robili tego za nich prokuratorzy – apelował Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.
O planach rządu w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju miast mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Olgierd Dziekoński. Jego resort przygotowuje obecnie trzy pakiety ustaw. Pierwszy z nich ukierunkowany jest na racjonalizację procesu planowania oraz realizację inwestycji. Drugi pakiet przewiduje wsparcie zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego. Niezwykle dynamicznie rozwijające się obecnie budownictwo indywidualne powoduje zagrożenie rozlewania się miast, wzrost szarej strefy, a także niedotrzymywanie standardów jakościowych budownictwa. Ministerstwo przewiduje więc zwiększenie udziału w rynku różnych form zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego oraz nową formułę dodatków mieszkaniowych jako pomocy podmiotowej. Generalnie w resortowych projektach chodzi o wzmocnienie gminy w instrumenty potrzebne do realizacji budownictwa mieszkaniowego. Wreszcie trzeci pakiet ustaw ma służyć realizowaniu zasad zintegrowanego rozwoju miast i zarządzania nimi. Obecne ustawodawstwo, zdaniem rządu, nie służy rozwojowi miast.

Spełnieniu oczekiwań pracowników samorządowych ma służyć projekt ustawy o pracownikach samorządowych. Dotychczasowa uchwalona 18 lat temu była już 19 razy nowelizowana, a wiele z tych nowelizacji było przypadkowych. Zmieniły się też okoliczności, jak choćby fakt, że dziś brakuje kandydatów w naborach na stanowiska w administracji samorządowej.
Rząd jest zdeterminowany, by w służbie cywilnej i korpusie pracowników samorządowych wzmocnić te elementy, które będą służyły lepszemu funkcjonowaniu – mówił do delegatów z miast Adam Leszkiewicz, podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera. – Nowa ustawa o pracownikach samorządowych ma wam pomóc stworzyć warunki do pracy i rozwoju. W tej ustawie nie będzie więc rozwiązań, które nie byłyby akceptowane przez środowiska samorządowe.
Nowy projekt ustawy ma powstać w oparciu o wnioski korporacji samorządowych. Na poziomie ogólnym rząd chce opracować standardy, natomiast kwestie szczegółowe pozostawić samorządom.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło 7 stanowisk (wszystkie dostępne na stronie www.zmp.poznan.pl). Aż 19 projektów zmian w ustawodawstwie delegaci skierowali do rozpatrzenia przez Zarząd Związku.