Odrolnienie gruntów rolnych i leśnych dotyczyć będzie wszystkich klas ziemi. Jednocześnie nastąpi ono z mocy prawa, co oznacza, że ich właściciele nie będą musieli ubiegać się o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów i wyłączenie ich z produkcji rolnej i leśnej.

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnychułatwi swobodne dysponowanie gruntami oraz prowadzenie inwestycji na terenach miast. Dziś jeśli inwestor otrzyma pozwolenie na budowę i ma grunt rolny, to musi wystąpić o jego odrolnienie.

Właściciele działek, którzy nie będą prowadzili na nich produkcji rolnej, będą musieli płacić wyższy podatek od nieruchomości zamiast podatku rolnego. Podatek od gruntów budowlanych jest wyższy i w związku z tym dzięki odrolnieniu zwiększą się także dochody gmin.