Aplikacja ta dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa: saged.mg.gov.pl

Przeczytaj też poniższy list Departamentu Gospodarki Elektronicznej do Wójtów Ministerstwa Gospodarki, Burmistrzów i Prezydentów Miast, w którym przestawiono ścieżkę postępowania z:

  • wprowadzaniem (z klawiatury) wpisów do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku, gdy ewidencja nie jest prowadzona w formie elektronicznej,
  • importowaniem wpisów ewidencyjnych z istniejących baz danych.
  • List Ministerstwa Gospodarki