Bez obaw o własne zdrowie będzie można korzystać z kąpieliska, gdyż jakość wody ma być stale monitorowana. Tam, gdzie jakość wody będzie zła, gmina zamknie kąpielisko. Takie rozwiązania, implementujące przepisy unijne, przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne wprowadza rozróżnienie na kąpieliska i miejsca przeznaczone do kąpieli oraz nakłada nowe obowiązki na gminy oraz inspekcję sanitarną.