W czwartek odbędzie się w podkomisji głosowanie nad proponowanymi zmianami. Sejm może uchwalić tę ustawę w ciągu najbliższych dwóch miesięcy – mówi przewodniczący podkomisji poseł Marek Wójcik. – Pociągnięcie urzędnika do odpowiedzialności będzie często możliwe dopiero po kilku latach. Przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału ogłaszane przez prezesa GUS byłoby bardziej racjonalnym miernikiem – krytykuje nowe rozwiązanie Piotr Jaworski z Krajowej Izby Gospodarczej. A Elżbieta Kil, kierownik Referatu Działalności Gospodarczej UM w Legnicy, proponuje wprowadzenie specjalnego ubezpieczenia dla urzędników.