W sprawę zostanie zaangażowany prokurator. Wczoraj posłowie zakończyli prace nad ustawą o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Umożliwi ona karanie urzędników za ewidentne błędy.

Posłowie doprecyzowali zakres spraw regulowanych przez ustawę. Przesądzili, że ustawa nie będzie dawała podstaw dochodzenia przez obywateli odszkodowań od urzędników, bo takie podstawy już są. Wprowadzi natomiast odpowiedzialność urzędników wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które musiały wypłacić odszkodowania na skutek błędu urzędnika. Ustawa daje więc podstawy do regresu wobec urzędnika.

Przyjęto także ważną poprawkę Senatu o obligatoryjności rozstrzygania przez sąd na podstawie kodeksu postępowania cywilnego czy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czy działanie lub zaniechanie funkcjonariusza publicznego stanowiło rażące naruszenie prawa.