Projekt „Europejska Akademia Sołtysa” realizowany przez szczecińskie Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów i Przedstawicieli Środowisk Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. Ma on na celu wspomaganie rozwoju postaw obywatelskich mieszkańców wsi, włączanie ich w życie publiczne, budowanie partnerstw lokalnych, tworzenie projektów możliwych do zrealizowania dzięki zdobytym w projekcie kwalifikacjom, integracji środowiskowej i zdolności do ubiegania się o granty.

W trakcie konferencji, Cezary Szeliga – Dyrektor Wydziału Programów Rozwoju Obszarów – zaprezentował uczestnikom, działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które będą wdrażane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Następnie Przemysław Fenrych, kierownik projektu Europejskiej Akademi Sołtysa, podsumował rok pracy nad projektem Europejska Akademia Sołtysa. Ponadto zespoły sołeckie, pokazały swój dorobek z ostatnich miesięcy, swoje możliwości i plany na przyszłość oraz potencjał, który pozwolił im na sukces uczestnictwa w EAS przekładany na bardzo konkretne dokonania we własnej wsi. Dorobek zespołów sołeckich można było obejrzeć i spróbować przy bogato prezentujących się stolikach.

Wiecej informacji na temat Europejskiej Akademii Sołtysa można uzyskać na stronie soltys.frdl.szczecin.pl