Celem współpracy zapoczątkowanej trzy lata temu jest wspólne działanie niemieckich i polskich Lokalnych Grup Działania w oparciu ośrodki finansowe pochodzące z inicjatyw Leader+ i Interreg. W tym celu gminy po obu stronach utworzyły tzw. „Transgraniczny Plan Działania” by wspólnie pozyskiwać środki europejskie na działania w następujących obszarach:

– Kultura
– Turystyka krajowa

– Rzemiosło i handel

– Rolnictwo i zagospodarowanie terenu

Liderem po stronie polskiej jest Fundacja LIDER WAŁECKI powołana przez Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego w 2006 roku działająca we współpracy z gminami Woj. Zachodniopomorskiego: Stare Czarnowo, Gryfino, Widuchowa, Banie, Chojna, Cedynia, Trzcińsko Zdrój i Kołbaskowo.

Liderem po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie Zukunft Unteres Odertal (Przyszłość Doliny Dolnej Odry) skupiające łącznie 400 podmiotów m.in.: Izby Gospodarcze i Przemysłowo-Handlowe, organizacje turystyczne, organizacje zrzeszające rolników, Związek Komunalny Euroregionu Pomerania, przedsiębiorstwa żeglugi odrzańskiej oraz Powiat Uckermark i Gminy Oder Welse, Gartz, Brüssow, Gramzow, Löcknitz, Schwedt, Angermünde.

Po prezentacji działań podejmowanych w obszarze gospodarczym Doliny Dolnej Odry odbyło się spotkanie Marszałka i Premiera z burmistrzami polskich i niemieckich gmin biorących udział w projekcie, podczas którego dyskutowano o możliwościach ułatwienia procesu absorpcji środków europejskich na wspólnie podejmowane działania. Atmosfera rozmów była dużym wyzwaniem dla uczestników, ponieważ zza zamkniętych drzwi dobiegały dźwięki skocznej muzyki w wykonaniu polskich i niemieckich zespołów ludowych i zapachy regionalnych specjałów kulinarnych. Utwierdziło to gospodarzy obu regionów w przekonaniu, że integracja na Pomorzu przebiega wzorcowo.