W 2008 roku Meklemburgia gościła Województwo Zachodniopomorskie po raz szósty, a część gospodarcza prezentacji odbyła się w dniu 27 listopada, w wiosce bioenergetycznej w Ivenack k. Neubrandenburga. Hasłem przewodnim imprezy była ,,Energia odnawialna”. W ramach prezentacji miały miejsce trzy bloki tematyczne:

  • I. „Planowanie energetyki ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnych i rozwoju obszarów wiejskich”’
  • II. „Międzyregionalne Centrum Kompetencji Energii Odnawialnych”, III. „Biogazownie – uregulowania prawne i finansowe/rozwiązania techniczne i gospodarcze/systemy wsparcia”.
  • W trakcie w/w warsztatów eksperci ds. energii odnawialnej, energetyki , rolnictwa i ochrony środowiska mieli okazję do przedstawienia swoich prezentacji, dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej wielu przedstawicieli samorządów lokalnych, firm i instytucji z obu regionów.

    W ramach cyklicznie odbywających się prezentacji mamy okazję nie tylko przedstawić się u naszego bezpośredniego sąsiada, ale także złożyć swoistą ofertę rozszerzenia dotychczasowej współpracy w dziedzinie gospodarki, obejmującej swym zakresem także naukę, wymianę doświadczeń, transfer wiedzy, kooperację i innowacje. Celem inicjatywy jest budowanie silnych i trwałych powiązań gospodarczych w ramach współdziałania regionów granicznych.

    fot.: www.um-zachodniopomorskie.pl