Program ma na celu udostępnienie społeczeństwu nowoczesnych boisk służących bezpiecznemu uprawianiu sportu. W ramach projektu powstaną kompleksy dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Prawdopodobnie powstaną także budynki sanitarno-szatniowe oraz place zabaw.
Rządowy projekt jest finansowany wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego, urzędy marszałkowskie (ok. 333 tys. zł) oraz Ministerstwo Finansów (ok. 333 tys. zł).