Zgodnie z projektem tzw. ustawy kompetencyjnej marszałek ma przejąć m.in. pełną kontrolę nad pomocą społeczną (która obecnie stanowi zadanie zlecone), ochotniczymi hufcami pracy, wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego, tworzeniem parków krajobrazowych.

Powiększy się również pakiet zadań zleconych przez administrację rządową. Wojewodzie pozostanie ważna rola nadzorcza. Projekt ustawy przewiduje też wzmocnienie pozycji starosty, m.in. poprzez uzyskanie realnego nadzoru nad służbami zespolonymi.

Przekazanie zadań stanowi pierwszy etap dokańczania reformy samorządowej. Rząd zamierza przyglądać się realizacji zadań zleconych, by wprowadzić od 2010 r. standardy usług publicznych i określić ich rzeczywiste koszty. Ułatwi to ich powiązanie z dochodami własnymi. Już teraz zaś rząd zapowiada finansowanie nowych zadań własnych poprzez zwiększenie udziału w podatkach bezpośrednich. Oznacza to, że prace nad ustawą kompetencyjną i nowelizacją ustawy o dochodach własnych samorządu powinny odbywać się równolegle – czytamy w dzienniku.