Na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzony projekt o nowelizacji ustawy o zasadach przekazywania mieszkalnych budynków zakładowych przez państwowe przedsiębiorstwa. Przestanie obowiązywać zapis o przymusowych przejmowaniu lokali, których pozbywają się zakłady państwowe.

Nowelizacja ustawy wprowadza konieczne regulacje trybu przekazywania przez przedsiębiorstwa nieruchomości gminom i spółdzielniom mieszkaniowym. Całe to postępowanie wymaga złożenia oświadczenia oraz przedstawienia dokumentacji danych nieruchomości. Konieczna jest, rzecz jasna, umowa zawarta w formie aktu notarialnego.

W chwili zawarcia takiej umowy gmina nabywa prawo własności nieruchomości, jak i wszystkich urządzeń, które zostały wzniesione na gruncie. Przekazanie nieruchomości następuje nieodpłatnie, lecz na jednostkę samorządu przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z przekazywaną nieruchomością. Są to nie tylko wierzytelności (np. z tytułu zaległych czynszów), ale również długi powstałe przed dniem zawarcia umowy.

Mogłoby się wydawać, że otrzymanie darmowego budynku jest interesem korzystnym dla gmin. Jednakże nie zawsze tak jest. Przedsiębiorstwa pozbywają się zwykle lokali nieprzydatych, tzn. takich, gdzie wpływy z najmu przekraczają ponoszone nakłady, pustostanów, w których nie chce lub nie może nikt mieszkać, albo niedokończonych inwestycji – padaje „Gazeta Prawna”.