Pracownicy Service Desk Centralnego Ośrodka Informatyki przeprowadzają wywiady telefoniczne z każdą gminą w Polsce. Ankiety pozwolą ustalić, czy urzędy odpowiednio przygotowały się do zmian, jakie czekają nas od 1 marca.

Czym jest System Rejestrów Państwowych (SRP)?

W ramach SRP zintegrowane zostaną najważniejsze polskie rejestry. Dzięki zmianom będziemy mogli m.in. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub załatwić sprawę związaną z aktami stanu cywilnego (np. uzyskanie odpisu aktu urodzenia) w dowolnej gminie na terenie całego kraju. Ograniczona zostanie także konieczność osobistych wizyt w urzędzie – część spraw będzie można załatwić drogą elektroniczną. Online m.in. złożymy wniosek o wydanie dowodu osobistego, a później sprawdzimy, czy dokument jest już gotowy do odbioru. Bez wychodzenia z domu złożymy również wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz wymeldujemy się. Dzięki integracji rejestrów nie będziemy musieli również dostarczać do urzędu wielu dokumentów – wystarczy podać numer PESEL, aby urzędnik znalazł informacje w systemie.

Co sprawdzamy?

Dziś rusza proces ostatecznej weryfikacji stanu przygotowania gmin do wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych. W trakcie weryfikacji pracownicy Service Desk programu pl.ID przeprowadzać będą wywiady telefoniczne z każdą gminą. Wszyscy Lokalni Administratorzy Systemu zostaną poproszeni o odpowiedź na 11 pytań, które zobrazują poziom gotowości urzędu przed datą uruchomienia systemu, tj. 1 marca 2015 roku. Ankieter podpowie również, jakie kroki należy wykonać, by spełnić wymogi przygotowania.
Jednocześnie pracownicy Service Desk apelują do Lokalnych Administratorów Systemów o merytoryczne przygotowanie się do ankiety telefonicznej. Pozwoli to na skrócenie czasu wypełnienia ankiety. Pytania zostały wcześniej przesłane do każdej gminy w Polsce. Można się również z nimi zapoznać, odwiedzając stronę www.obywatel.gov.pl.