Nowelizacja zakłada podwyższenie progu podstawowego, od którego zależy obowiązek stosowania p.z.p., z obecnych 6 tys. euro na 14 tys. euro. Procedury uproszczone będą mogły być stosowane w zamówieniach od 14 tys. euro do progów unijnych.

Sejm odrzucił najważniejszą poprawkę, która umożliwiałaby wnoszenie przez wykonawców odwołań w zamówieniach od 60 tys. euro. Tak więc w razie sporu wykonawcy będą mogli odwoływać się tylko w postępowaniach, których wartość przekroczy 137 tys. euro dla zamówień realizowanych przez administrację rządową lub 211 tys. euro w przypadku samorządów.