Co dwa lata ulegają zmianie wysokości progów unijnych, które w rozporządzeniu ustala Komisja Europejska. Jest ono we wszystkich krajach UE stosowane bezpośrednio i wiąże je w całości. Właśnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 314/64 opublikowane zostało rozporządzenie Komisji nr 1177/2009 z 30 listopada zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych.

Dla krajowych zamawiających i wykonawców w praktyce najistotniejsze były dwa dotychczasowe progi w wysokości 133 tys. euro dla dostaw lub usług i 5,15 mln euro dla robót budowlanych. Od nowego roku wyniosą one odpowiednio 125 tys. euro i 4,845 mln euro.