Będzie można zrezygnować z przetargów przy udzieleniu zamówień instytucjom gospodarki budżetowej przez organy władzy publicznej wykonujące wobec nich funkcje organu założycielskiego. Taką zmianę zaproponował Bronisław Komorowski wykonujący obowiązki prezydenta w nowelizacji prawa zamówień publicznych. Projekt wpłynął do Sejmu.