Rząd przyjął 28 września br. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w których znalazły się zapisy dotyczące zamrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej. Decyzja ta wynika z założenia rządy iż należy ograniczyć wydatki ze środków publicznych. Projekt ten został przyjęty wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2011.

Dochody budżetu państwa wyniosą 273,3 mld zł, wydatki nie więcej niż 313,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 40,2 mld zł. Największe wydatki zostaną poniesione m.in. na subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, obsługę długu publicznego, dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 242,6 mld zł, w tym: VAT – 119,3 mld zł, akcyza – 58,7 mld zł, PIT – 38,2 mld zł i CIT – 24,8 mld zł. Niepodatkowe dochody wyniosą ok. 28,2 mld zł. Z prywatyzacji do kasy państwa ma wpłynąć ok. 15 mld zł.