Głównymi tematami siódmej edycji Open Days będą kryzys ekonomiczny i walka ze zmianami klimatycznymi. Dlatego przewodnim hasłem dla wszystkich tegorocznych wydarzeń będzie „ Światowe wyzwania, europejskie odpowiedzi”.

Przez cztery dni odbędzie się 126 warsztatów i seminariów w ramach 4 grup tematycznych:
– Przywracając wzrost: Innowacja w europejskich regionach i miastach;
– Regiony i zmiany klimatyczne: Europa i jej sposób na zrównoważony europejski rozwój;
– Współpraca terytorialna: Pracując razem ponad granicami;
– Osiągając wyniki, patrząc naprzód: Ewaluacja i widoki na przyszłość unijnej polityki spójności.

Tegoroczny Open Days potrwa w Brukseli od 5 do 8 października, ale na warsztaty i seminaria można juz rejestrować się w Internecie na stronie poświęconej wydarzeniu>>>

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zaplanowanych wydarzeniach muszą podobnie jak w latach poprzednich wypełnić formularz aplikacyjny oraz wskazać poszczególne seminaria i warsztaty, w których chcieliby uczestniczyć. Wysłane zgłoszenia będą przeanalizowane przez organizatorów, którzy w ciągu kilku tygodni przyślą mail z potwierdzeniem uczestnictwa. Ponieważ liczba miejsc na każde z seminariów jest ograniczona, o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie kolejność nadsyłanych aplikacji.
Dokładny harmonogram seminariów, które będą prowadzone w języku angielskim, dostępny jest na stronie rejestracyjnej.