Po raz trzeci rząd próbuje uporządkować rynek odpadów w Polsce. Ministerstwo Budownictwa przygotowało nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obecnie trafiła ona do konsultacji społecznych, być może wejdzie w życie już w 2007 roku.

Projekt zakłada, że gminy bez konieczności prowadzenia referendum – jak jest obecnie – mogłyby pobierać od mieszkańców opłaty za opróżnianie pojemników na śmieci. Teraz trafiają one do firm. Obecnie jedno gospodarstwo domowe płaci za wywóz śmieci ok. 3 zł miesięcznie. Gdy nowe przepisy zaczną obowiązywać, kwota ta może wzrosnąć do 5 zł miesięcznie.

Oddanie większej władzy gminom spowoduje doprowadzenie gospodarki odpadami do stanu, jaki jest na zachodzie Europy. Czyli, że będzie ona uporządkowana – przekonuje Tomasz Uciński, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Dodaje, że stawki za usługi wywozu śmieci muszą wzrosnąć, bo gminy muszą poczynić duże inwestycje w nowoczesne zakłady unieszkodliwiania odpadów. Nowe źródło dochodów dałoby gminom nawet 7 mld zł. Teraz klient został obdarowany niską ceną, bo nie uwzględnia ona żadnej gospodarki odpadami, a tylko koszt ich transportu – podkreśla Tomasz Uciński.