Po raz drugi Instytut Minitorowania Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem organizuje konferencję na temat znaczenia zarządzania ryzykiem w samorządach terytorialnych. Adresowana jest ona do osób kierujących jednostkami samorządu terytorialnego (właścicieli ryzyka), a także audytorów wewnętrznych oraz skarbników.

Celem konferencji – obok przedstawienia istoty zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego – jest prezentacja praktycznych rozwiązań, które pozwalają zmniejszać ryzyko i ograniczać jego koszty w wybranych obszarach funkcjonowania jednostki samorządu.

Biorąc pod uwagę charakter i cele samorządu – związane z zaspakajaniem potrzeb społeczności – ewentualne skutki powstałych zakłóceń mogą okazać się tym bardziej dotkliwe. Uzasadnia to nie tylko potrzebę, ale wręcz konieczność zarządzania ryzykiem – należy zwiększyć skuteczność realizacji zadań oraz dokonać oszczędności w wymiarze ekonomicznym. Zarządzanie ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego to w Polsce wciąż temat nowy, natomiast w innych państwach europejskich samorządy terytorialne świadomie i skutecznie zarządzają ryzykiem od lat.

Polska administracja zmienia swoje miejsce w systemie zarządzania. Ta zmiana jest konsekwencją nowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Im więcej pieniędzy będzie przepływać przez samorządy, tym bardziej zwiększy się ryzyko ich działalności, dlatego zarządzanie ryzykiem musi wreszcie stać się ważnym elementem zarządzania jednostką samorządu – uważa prof. Michał Kulesza, który także podczas sierponiowej edycji spotkania wygłosi słowo wstępne.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast ponoszą ogromną odpowiedzialność – zarówno przed organami Państwa, jak i przed swoimi wyborcami. Dlatego wiedza o zarządzaniu ryzykiem i znajomość praktycznych rozwiązań w tym zakresie staje się niezbędna, aby odnieść sukces zarządczy i cieszyć się zaufaniem swojej społeczności.

Konferencji pt. „Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego – narzędzie wspierające sprawne i bezpieczne funkcjonowanie”, odbędzie się 21 sierpnia br., w hotelu Marriott w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie Instytutu Monitorowania Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem>>>

Kontakt 022 626 16 46

Serwis publiczni.pl jest patronem medialnym niniejszego wydarzenia.