Jak czytamy w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, w zakresie norm czasu pracy obecnie ujednolicono sytuację wszystkich pracowników administracji, wprowadzając im przeciętne 40-godzinne normy czasu pracy. Jasna jest także regulacja dotycząca okresów rozliczeniowych i systemów czasu pracy. W służbie cywilnej oraz u urzędników państwowych możliwy jest jedynie system podstawowy z maksymalnie ośmiotygodniowym okresem rozliczeniowym lub równoważny czas pracy z wydłużeniem do 12 godzin w okresie rozliczeniowym wynoszącym do 12 tygodni.

W ustawie o pracownikach samorządowych nie ma natomiast żadnej regulacji w tym zakresie, a więc na podstawie jej art. 43 w sprawach nieuregulowanych w ustawie należy stosować kodeks pracy. Oznacza to, że pracownicy samorządowi mogą pracować zarówno w podstawowym i równoważnym czasie pracy, jak i ewentualnie w systemach weekendowym, skróconego tygodnia pracy czy przerywanym.