Wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy oraz zwiększenie środków na świadczenia socjalne to jedne z 13 propozycji ograniczenia negatywnych konsekwencji kryzysu gospodarczego, jakie partnerzy społeczni przedstawią rządowi.

Jeśli członkowie KT zawrą kompromis, konieczne będzie opracowanie projektów nowelizacji ustaw (m.in. kodeksu pracy) oraz ich uchwalenie w Sejmie. Możliwe więc, że na wejście w życie przepisów łagodzących skutki kryzysu trzeba będzie poczekać jeszcze co najmniej kilka miesięcy.