Wiedzę merytoryczną przekazali uczestnikom zjazdu znani i lubiani eksperci: pani Agnieszka Pilińska-Kępowicz oraz pan Radosław Hancewicz.

Omówione zostały m.in. takie tematy jak: organizacja zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie, metodologia budowania programu zarządzania zasobami ludzkimi, nabór i wprowadzanie nowych pracowników i motywowanie w warunkach polskiej administracji publicznej.                                        

Wszyscy goście zjazdu mieli też okazję swobodnie porozmawiać, wymienić doświadczenia i podyskutować o praktycznych problemach jakie napotykają w codziennej pracy. Atmosfera spotkania oceniona została przez wszystkich uczestników bardzo pozytywnie. Każdy z nich otrzymał na zakończenie spotkania certyfikat potwierdzający udział w zjeździe i zdobycie wiedzy z tematyki zarządzania zasobami ludzkimi.