Celem organizacji IX Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych jest dyskusja na temat najbardziej kontrowersyjnych obszarów realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  zarówno do strony Zamawiających jak i Wykonawców. Eksperci poświęcą wiele uwagi aktualnym zmianom prawnym, które wprowadzi nadchodząca nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej od 2008 roku organizuje Zjazdy Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych, które gromadzą najwybitniejszych znawców tematyki oraz pasjonatów.

 

Zapraszamy wszystkich, którym z różnych względów bliska jest tematyka zamówień publicznych!