Celem konkursu jest wyłonienie i aktywne promowanie samorządów lokalnych i wojewódzkich, a także innych podmiotów publicznych, które w sposób szczególny wyróżniają się jako twórcy innowacyjnych projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kompetentnie i nowocześnie zarządzają e-rozwojem regionu, powiatu, miasta, czy gminy wiejskiej oraz stanowią wzór do twórczego naśladowania.

Tegoroczna edycja odbywa się w nowej formule. Laureaci będą wyłaniani w trzech kategoriach:

I. Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji – pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

II. Samorządowy Lider Projektów Szerokopasmowego Dostępu do Internetu – pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

III. Polski Region – Lider Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas 13. Konferencji „Miasta w Internecie. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w serwisie internetowym: http://konferencja2009.mwi.pl>>>