Duże i pozytywne emocje budzi co roku przyznanie praw miejskich. W tym roku status ten uzyskują: Łaszczów na Zamojszczyźnie, Radłów w Małopolsce, Szepietowo na pograniczu Mazowsza i Podlasia, Kołaczyce i Przecław na Podkarpaciu oraz Tychowo w Zachodniopomorskiem. W ten sposób 1 stycznia liczba miast wzrośnie do 903.

Rząd powołał też jedną nową gminę – Jaśliska w powiecie krośnieńskim, wykrojoną z gminy Dukla, a w ostatni wtorek rząd wydał dodatkowe rozporządzenie, że do czasu wyboru jej nowych organów zastąpią je organy gminy Dukla.

Rozporządzenie RM w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin (z 28 lipca 2009 r., DzU nr 120, poz. 1000) z dniem 1 stycznia 2010 r. dokonuje też kilkunastu zmian granic gmin. Najważniejsze to włączanie podmiejskich miejscowości do miast. Będą powiększone m.in.: Rzeszów – o ok. 30 km kw., Reda – o 5 km kw. (z gminy Puck), i Przemyśl – o wieś Kruhel Wielki.