Główne cele nowelizacji rozporządzenia to m.in.:

  • ograniczenie do jednej sztuki ilości składanych egzemplarzy wniosku oraz dołączenie wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD) wymaganych do złożenia przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie,
  • umożliwienie dofinansowania wniosku w roku złożenia przy spełnieniu określonych warunków,
  • uszczegółowienie kryteriów pod względem znaczenia wnioskowanego projektu dla realizacji celów określonych w Planie Informatyzacji Państwa.
  • MSWiA nformuje, że najbliższy termin składania wniosków ubiegających się o dofinansowanie przygotowania lub realizacji przedsięwzięć informatyzacyjnych składanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne upływa 30 listopada br.