Jak podaje „Gazeta Prawna” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektuje zmiany prawa prasowego wśród których ma znaleźć się: ograniczenie czasu na autoryzację do siedmiu dni, zastąpienie prawa do sprostowania oraz prawa do odpowiedzi jedną instytucją – sprostowaniem, wyznaczenie terminu publikacji sprostowania i określenie jego maksymalnej objętości.


Największe zmiany mają dotyczyć instytucji sprostowania. Resort kultury proponuje, by tekst sprostowania nie mógł przekroczyć dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy. Budzi to wiele wątpliwości, poniewaz w skrajnych przypadkach, gdy sprostowanie odnosiłoby się do całego artykułu długość sprostowania mogłaby równac się objętości dwóch takich atykułów.

Dużo kontrowersji wzbudza propozycja zniesienia ograniczeń co do objętości sprostowań, które pochodzą od naczelnych i centralnych organów państwowych.

Resort kultury w prawie prasowym chce sprecyzować terminy obowiązku zamieszczenia sprostowania. W przypadku dziennika ma ono ukazać się w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania. W czasopiśmie trzeba będzie opublikować sprostowanie w najbliższym numerze przekazywanym do druku po jego doręczeniu.