Do tej pory ten przepis dawał przedsiębiorstwom państwowym oraz spółkom Skarbu Państwa prawo żądania od gmin przejęcia budynków mieszkalnych wbrew ich woli. Wystarczyło, że przedsiębiorstwo (lub spółka) złożyło oświadczenie o zamiarze przekazania i przedstawiło gminie wymaganą dokumentację związaną z tym budynkiem.

Jeżeli samorząd nie chciał tego zrobić, firma mogła wystąpić do sądu. Wówczas orzeczenie sądowe zastępowało oświadczenie woli gminy. Teraz kiedy gmina nie będzie chciała przejąć danej nieruchomości, może się skutecznie przed tym obronić. Do przekazania budynku jest bowiem potrzeba zgoda obu stron – zarówno gminy, jak i przedsiębiorstwa (spółki) – czytamy w dzienniku.