Wojewoda, jako przedstawiciel rządu, będzie przede wszystkim sprawował nadzór prawny nad samorządami i majątkiem Skarbu Państwa. Chcemy, żeby zajmował się zarządzaniem kryzysowym i był odpowiedzialny za bezpieczeństwo – tłumaczy Grzegorz Schetyna, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Praktyka pokazała, że złotówka inwestowana przez samorząd jest wykorzystywana efektywniej niż wydawana przez władze centralne. Jednak aby samorząd mógł wykonywać swoje obowiązki, musi mieć szerokie kompetencje pozwalające wykorzystać swoje możliwości. Zdarza się, że kompetencje zazębiają się, w efekcie czego o tej samej sprawie częściowo decyduje wojewoda, a w części samorząd – tłumaczy Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego.
Według Marka Nawary, marszałka województwa małopolskiego, wiele zadań rządowych, które zostaną przekazane samorządom, ma drugorzędny charakter.

Rządowa reforma zakłada także powstanie 12 obszarów metropolitalnych, które wpłyną na poprawę jakości usług publicznych świadczonych mieszkańcom.
Związki metropolitalne mają koordynować i wykonywać zadania, które będą zaspokajać potrzeby mieszkańców – wyjaśnia Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Kolejną zmianę przynosi projekt ustawy o funduszu sołeckim i zasadach wykonywania niektórych zadań sołectwa. Zakłada on obowiązkowe powołanie gminnych funduszy sołeckich. Będą to wyodrębnione w budżetach gmin kwoty oddane do wyłącznej dyspozycji sołectw z przeznaczeniem na poprawę warunków życia na wsi.