Zakładają m.in. powstanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i 16 regionalnych dyrekcji, dostosowanie przepisów dotyczących obszarów Natura 2000 do zaleceń KE oraz zapewnienie obywatelom informacji o planach związanych z inwestycjami wpływającymi na środowisko.

Nowa dyrekcja ma skupić te instytucje wojewódzkie i część departamentów resortu środowiska, które będą zajmowały się ocenami oddziaływania na środowisko.

Nowelizacja porządkuje też zasady wyznaczania obszarów Natura 2000 i ma doprowadzić do wycofania przez Komisję Europejską skarg na Polskę za wyznaczenie zbyt małej liczby tych terenów. Polska ma czas do końca roku na wyznaczenie pozostałych obszarów Natury 2000 – podała „Gazeta Prawna”