W rozporządzeniu przyjętym 2 lutego br., obok tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zawarto też przepisy, które ujednolicają czas pracy potrzebny do określenia dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej oraz wskazują terminy wypłaty tych należności pracownikom zatrudnionym w danym urzędzie. Dotyczy to zarówno tych pracowników, którzy są w korpusie służby cywilnej, jak i pracowników niebędących członkami służby cywilnej.

Dodano także regulacje odnoszące się do wypłaty dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej, w przypadku gdy w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej prawo do wspomnianych świadczeń. Ponadto rozszerzono krąg pracowników, dla których tworzony jest fundusz premiowy. Fundusz ten obejmie nie tylko pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, ale także załogę jednostek pływających.