Od przyszłego roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje zmienić zasady przyznawania dotacji na szkolenia pracowników- i nformuje Dziennik Gazeta Prawna. Nie będzie możliwe pozyskanie unijnych pieniędzy na proste szkolenia. Chodzi np. o podnoszenie poziomu znajomości języka obcego czy też obsługi komputera. W zamian resort planuje finansować podnoszenie kwalifikacji technicznych pracowników.

Jak wyjaśnia Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w resorcie rozwoju regionalnego, tematyka szkoleń będzie musiała być powiązana z wiedzą w zakresie m.in. automatyki, biotechnologii, chemii, fizyki, informatyki, inżynierii materiałowej i środowiskowej, matematyki, budowy maszyn, ochrony środowiska czy też wzornictwa.

Zmiana będzie dotyczyła tylko szkoleń, które są finansowane na poziomie krajowym. – Dotacje na szkolenia na poziomie regionalnym nadal będą mogły iść na szkolenia o charakterze podstawowym – mówi Paweł Chorąży.