Przygotowanie tej ustawy zapowiadało Ministerstwo Finansów już w lutym tego roku, gdy się okazało, że od 1 stycznia razem z wejściem w życie nowej ustawy znaki opłaty skarbowej wyszły z użycia. Tak istotna zmiana została wprowadzona bez żadnego okresu przejściowego. W efekcie firmy i osoby fizyczne nie mogły się ani pozbyć posiadanych zapasów, ani też ich wykorzystać. Indywidualne straty z tego powodu sięgały przeciętnie od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych. Po protestach ministerstwo zdecydowało się więc przywrócić możliwość stosowania znaczków skarbowych, ale tylko do końca tego roku. Sejm zdecydował jednak inaczej. Stare znaki opłaty skarbowej (tj. według wzoru określonego w przepisach obowiązujących do końca 2006 r.) będzie można wykorzystywać do 31 grudnia 2008 r. Do tego też czasu posiadanymi znaczkami skarbowymi będą mogli się posługiwać także przedsiębiorcy zobowiązani – na mocy art. 61 § 1 ordynacji podatkowej – do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.